Όλα τα προγράμματα του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση


 


 

 

"στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ"

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση με 5 προγράμματα στο πολυχώρο δράσης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στην Αθήνα σε συνεργασία με την Action Aid Ελλάς

 


 


 

Φίλοι του Δικτύου


 

Το ταξίδι του Οδυσσέα