Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

 


 

Απολογισμοί του προγράμματος "Κι αν ήσουν εσύ;"

Υλοποίηση 2018

 

 


 

Υλοποίηση 2017

 

 


 

Υλοποίηση 2016

 

 


 

Υλοποίηση 2015