Μαθητικό Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας 2019

Προφορική Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: σχεδιάζοντας μια διδασκαλία ‘αλλιώς’

Αθήνα, 10-12 Μαΐου 2019

Προφορικές Ανακοινώσεις

Κάθε  Ανακοίνωση είναι 20 λεπτη παρουσίαση των κύριων στοιχείων και ευρημάτων της σχετικής εργασίας.
 


 

  ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ